Распоред наставе за 1. годину студијског програма Хемија животне средине
Зимски семестар 2018/19.

  Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак  
8:00   лаб. 240, 8:00-10:00
Органска геохемија и нафтне загађујуће супстанце (551H1)
Предавања
лаб. 509, 8:00-10:00
Хроматографске методе (352H1)
Теоријске вежбе
 
уч. 249, 9:00-11:00
Токсиколошка хемија (460H1)
Предавања
 
лаб. 509, 10:00-13:00
Хроматографске методе (352H1)
Лабораторијске вежбе
Група: 1
 
уч. 249, 11:00-13:00
Зелена хемија (751H1)
Предавања
лаб. 401, 8:00-10:00
Токсиколошка хемија (460H1)
Теоријске вежбе
 
лаб. 550, 8:00-10:00
Одабране методе инструменталне анализе (351H1)
Теоријске вежбе
 
лаб. 240, 8:00-14:00
Процена ризика по људско здравље и животну средину (553S1)
Лабораторијске вежбе
((сваке друге недеље))
 
лаб. 401, 10:00-14:00
Токсиколошка хемија (460H1)
Лабораторијске вежбе
(сваке друге недеље)
 
лаб. 550, 10:00-13:00
Одабране методе инструменталне анализе (351H1)
Лабораторијске вежбе
 
лаб. 509, 10:00-13:00
Хроматографске методе (352H1)
Лабораторијске вежбе
Група: 2
Нова1, 8:00-10:00
Одабране методе инструменталне анализе (351H1)
Предавања
 
лаб. 401, 8:00-12:00
Токсиколошка хемија (460H1)
Теоријске вежбе
(сваке друге недеље)
 
лаб. 240, 10:00-12:00
Органска геохемија и нафтне загађујуће супстанце (551H1)
Теоријске вежбе
 
лаб. 642, 11:00-14:00
Мониторинг у животној средини (552S1)
Лабораторијске вежбе
 
лаб. 240, 12:00-15:00
Органска геохемија и нафтне загађујуће супстанце (551H1)
Лабораторијске вежбе
 
уч. 249, 14:00-16:00
Зелена хемија (751H1)
Предавања
 
Нова1, 14:00-16:00
Хроматографске методе (352H1)
Предавања
8:00
9:00 РЛАБ, 9:00-13:00
Статистичка обрада резултата у аналитичкој хемији (353H1)
Предавања
9:00
10:00 уч. 249, 10:00-12:00
Токсиколошка хемија (460H1)
Предавања
10:00
11:00 11:00
12:00   12:00
13:00 РЛАБ, 13:00-15:00
Статистичка обрада резултата у аналитичкој хемији (353H1)
Теоријске вежбе
 
уч. 279, 14:00-16:00
Одабране методе инструменталне анализе (351H1)
Предавања
 
РЛАБ, 15:00-18:00
Статистичка обрада резултата у аналитичкој хемији (353H1)
Лабораторијске вежбе
лаб. 473, 13:00-16:00
Зелена хемија (751H1)
Лабораторијске вежбе
 
уч. 279, 15:00-17:00
Процена ризика по људско здравље и животну средину (553S1)
Предавања
 
уч. 316, 16:00-18:00
Хроматографске методе (352H1)
Предавања
 
лаб. 240, 17:00-19:00
Мониторинг у животној средини (552S1)
Теоријске вежбе
 
уч. 279, 17:00-19:00
Ремедијација (554S1)
Предавања
уч. 249, 13:00-14:00
Зелена хемија (751H1)
Теоријске вежбе
13:00
14:00   лаб. 642, 14:00-18:00
Мониторинг у животној средини (552S1)
Предавања
 
лаб. 240, 14:00-16:00
Органска геохемија и нафтне загађујуће супстанце (551H1)
Предавања
14:00
15:00 уч. 279, 15:00-17:00
Процена ризика по људско здравље и животну средину (553S1)
Предавања
15:00
16:00 уч. 249, 16:00-17:00
Зелена хемија (751H1)
Теоријске вежбе
 
уч. 316, 16:00-18:00
Ремедијација (554S1)
Предавања
16:00
17:00 уч. 279, 17:00-19:00
Процена ризика по људско здравље и животну средину (553S1)
Теоријске вежбе
17:00
18:00       18:00
19:00           19:00
20:00           20:00

Генерисано: 12. 10. 2018. у 15:12:35