Распоред наставе за 1. годину студијског програма Хемија
Зимски семестар 2018/19.

  Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак  
8:00 ВХА, 8:00-10:00
Математика (001A1)
Предавања
  ВХА, 8:00-10:00
Физика (011A1)
Предавања
ВХА, 8:00-10:00
Физика (011A1)
Предавања
ВХА, 8:00-10:00
Општа хемија (101A1)
Предавања
8:00
9:00   9:00
10:00 ВХА, 10:00-11:00
Општа хемија (101A1)
Предавања
  ВХА, 10:00-12:00
Математика (001A1)
Предавања
    10:00
11:00   ВХА, 11:00-13:00
Општа хемија (101A1)
Предавања
ВПШ 11, 11:00-13:00
Физика (011A1)
Теоријске вежбе
Група: ХЕ1, ХЕ3
(Физички факултет, први спрат, Цара Душана 13)
ВПШ - лабораторија за физику, 11:00-14:00
Физика (011A1)
Лабораторијске вежбе
Група: ХЕ2, НХ
(Физички факултет, Цара Душана 13)
11:00
12:00 ВПШ 15, 11:30-15:30
Практикум из опште хемије (101E1)
Лабораторијске вежбе
Група: ХЕ3
(Физички факултет, први спрат, Цара Душана 13)
 
лаб. 577, 12:00-16:00
Практикум из опште хемије (101E1)
Лабораторијске вежбе
Група: ХЕ1
 
ВПШ 11, 12:30-14:30
Математика (001A1)
Теоријске вежбе
Група: ХЕ2, НХ, стари студенти
(Физички факултет, први спрат, Цара Душана 13)
 
ВПШ 11, 14:30-16:30
Физика (011A1)
Теоријске вежбе
Група: ХЕ2, НХ, ХЖС
(Физички факултет, први спрат, Цара Душана 13)
ВХА, 12:00-14:00
Општа хемија (101A1)
Теоријске вежбе
Група: XE3, стари студенти
 
лаб. 577, 12:00-16:00
Практикум из опште хемије (101E1)
Лабораторијске вежбе
Група: ХЕ2, НХ
 
ВПШ 15, 13:00-17:00
Практикум из опште хемије (101E1)
Лабораторијске вежбе
Група: Стари студенти
(Физички факултет, први спрат, Цара Душана 13)
 
ВПШ 11, 14:15-16:15
Математика (001A1)
Теоријске вежбе
Група: ХЕ1 и ХЕ3
(Физички факултет, први спрат, Цара Душана 13)
12:00
13:00 СЗС, 13:00-15:00
Општа хемија (101A1)
Теоријске вежбе
Група: XE1, XE2, НХ
 
ВПШ - лабораторија за физику, 13:00-16:00
Физика (011A1)
Лабораторијске вежбе
Група: ХЕ3
(Физички факултет, Цара Душана 13)
ВПШ 11, 13:00-15:00
Математика (001A1)
Теоријске вежбе
Група: ХЕ2, НХ
(Физички факултет, први спрат, Цара Душана 13)
 
ВПШ - лабораторија за физику, 14:00-17:00
Физика (011A1)
Лабораторијске вежбе
Група: ХЕ1
(Физички факултет, Цара Душана 13)
13:00
14:00   14:00
15:00   15:00
16:00 ВПШ 11, 16:00-18:00
Математика (001A1)
Теоријске вежбе
Група: ХЕ1, ХЕ3
(Физички факултет, први спрат, Цара Душана 13)
  16:00
17:00         17:00
18:00           18:00
19:00           19:00
20:00           20:00

Генерисано: 15. 11. 2018. у 16:18:36