Распоред наставе за 1. годину студијског програма Биохемија
Зимски семестар 2018/19.

  Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак  
8:00 лаб. 401, 8:00-10:00
Храна и функција (456B1)
Лабораторијске вежбе
лаб. 401, 8:00-10:00
Протеински инжењеринг (457B1)
Лабораторијске вежбе
      8:00
9:00       9:00
10:00 уч. 279, 10:00-12:00
Молекулска алергологија (458B1)
Предавања
        10:00
11:00         11:00
12:00 лаб. 401, 12:00-14:00
Молекулска алергологија (458B1)
Лабораторијске вежбе
РЛАБ, 12:00-14:00
Механизми дејства физиолошки активних супстанци (454B1)
Предавања
 
уч. 282, 13:00-15:00
Биогеотехнологија са основама зелене хемије (455B1)
Предавања
лаб. 516, 12:00-14:00
Биогеотехнологија са основама зелене хемије (455B1)
Лабораторијске вежбе
  СЗС, 12:00-14:00
Храна и функција (456B1)
Предавања
 
уч. 282, 13:00-15:00
Биохемија и биофизика макромолекула (453B1)
Предавања
12:00
13:00   13:00
14:00 лаб. 401, 14:00-16:00
Механизми дејства физиолошки активних супстанци (454B1)
Лабораторијске вежбе
  уч. 282, 14:00-16:00
Протеински инжењеринг (457B1)
Предавања
14:00
15:00 уч. 249, 15:00-17:00
Еколошка биохемија (459B1)
Предавања
РЛАБ, 15:00-16:00
Биоинформатика (451B1)
Предавања
  15:00
16:00 лаб. 402, 16:00-20:00
Еколошка биохемија (459B1)
Лабораторијске вежбе
РЛАБ, 16:00-19:00
Биоинформатика (451B1)
Теоријске вежбе
  МХА, 16:00-19:00
Молекуларна биотехнологија (452B1)
Предавања
16:00
17:00 Нова1, 17:00-19:00
Молекуларна биотехнологија (452B1)
Теоријске вежбе
(Лабораторијске вежбе ће се организовати у блоку у договору са предметним наставником)
  17:00
18:00 лаб. 516, 18:00-20:00
Биохемија и биофизика макромолекула (453B1)
Лабораторијске вежбе
18:00
19:00       19:00
20:00           20:00

Генерисано: 15. 11. 2018. у 16:18:36