Распоред наставе за 4. годину студијског програма Биохемија
Летњи семестар 2017/18.

  Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак  
8:00         лаб. 422, 8:00-10:00
Биоорганска хемија (241B1)
Лабораторијске вежбе
(вежбе се држе као блок последње недеље у семестру)
8:00
9:00     лаб. 402, 9:00-15:00
Биотехнолошка и индустријска биохемија (414B1)
Лабораторијске вежбе
Група: 1
(последњих 7 недеља)
 
лаб. 401, 9:00-15:00
Патобиохемија (422B1)
Лабораторијске вежбе
Група: 3
(10 термина)
 
лаб. 508А, 10:00-16:00
Биоаналитичка хемија (341B1)
Лабораторијске вежбе
(5 термина (три групе наизменично))
лаб. 402, 9:00-15:00
Биотехнолошка и индустријска биохемија (414B1)
Лабораторијске вежбе
Група: 1, 2
(последњих 7 недеља)
 
лаб. 501, 9:00-13:00
Бионеорганска хемија (141B1)
Лабораторијске вежбе
(од 7. недеље до краја семестра)
 
уч. 279, 10:00-12:00
Биоаналитичка хемија (341B1)
Предавања
 
уч. 279, 13:00-15:00
Методе у клиничкој хемији (423B1)
Предавања
9:00
10:00 уч. 316, 10:00-12:00
Биотехнолошка и индустријска биохемија (414B1)
Предавања
  уч. 279, 10:00-14:00
Огледи у настави биохемије (435B1)
Предавања
 
лаб. 402, 11:00-17:00
Биотехнолошка и индустријска биохемија (414B1)
Лабораторијске вежбе
Група: 2
(последњих 7 недеља)
 
уч. 316, 12:00-14:00
Бионеорганска хемија (141B1)
Предавања
 
лаб. 401, 14:00-18:00
Методе у клиничкој хемији (423B1)
Лабораторијске вежбе
(8 термина)
10:00
11:00   11:00
12:00 уч. 316, 12:00-14:00
Патобиохемија (422B1)
Предавања
уч. 316, 12:00-14:00
Биоаналитичка хемија (341B1)
Предавања
 
уч. 279, 12:00-14:00
Бионеорганска хемија (141B1)
Предавања
12:00
13:00 13:00
14:00 лаб. 401, 14:00-20:00
Патобиохемија (422B1)
Лабораторијске вежбе
Група: 2
(10 термина, вежбе у овом термину раде студенти који слушају Биоорганску хемију (1119В))
лаб. 401, 14:00-20:00
Патобиохемија (422B1)
Лабораторијске вежбе
Група: 1
(10 термина)
 
уч. 279, 16:00-18:00
Биоорганска хемија (241B1)
Предавања
14:00
15:00   15:00
16:00 МХА, 16:00-18:00
Патобиохемија (422B1)
Предавања
уч. 282, 16:00-18:00
Биоорганска хемија (241B1)
Предавања
 
уч. 249, 17:00-19:00
Инструменталне методе у биохемији (434B1)
Предавања
16:00
17:00 17:00
18:00 МХА, 18:00-19:00
Патобиохемија (422B1)
Колоквијуми
  18:00
19:00       19:00
20:00           20:00

Генерисано: 03. 05. 2018. у 17:25:20