Распоред наставе за просторију: Учионица 316
Летњи семестар 2017/18.

  Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак  
8:00 8:00-10:00
Савремене структурне методе (256H1)
Предавања
 
8:00-10:00
Виши курс структурних инструменталних метода (257B1)
Предавања
  8:00-10:00
Методе одвајања (312A1)
Предавања
 
9:00-12:00
Савремене структурне методе (256H1)
Лабораторијске вежбе
Студ. прог: Х2, С2
Група: МХ, МХЖС
(Део вежби се одржава у лабораторијама Одељења за инструменталну анализу)
 
10:00-13:00
Микробиологија са микробиолошком хемијом (412B1)
Предавања
    8:00
9:00 9:00-12:00
Савремене структурне методе (256H1)
Лабораторијске вежбе
Група: НХ, МХ, МХЖС
(Део вежби се одржава у лабораторијама Одељења за инструменталну анализу)
9:00-10:00
Биохемија (409A1)
Предавања
Студ. прог: ХЖС
  9:00
10:00 10:00-12:00
Биотехнолошка и индустријска биохемија (414B1)
Предавања
10:00-12:00
Савремене структурне методе (256H1)
Предавања
10:00-12:00
Савремене структурне методе (256H1)
Теоријске вежбе
 
10:00-12:00
Виши курс структурних инструменталних метода (257B1)
Лабораторијске вежбе
10:00
11:00 11:00
12:00 12:00-14:00
Патобиохемија (422B1)
Предавања
12:00-14:00
Биоаналитичка хемија (341B1)
Предавања
12:00-14:00
Одабране области неорганске хемије (149A1)
Предавања
12:00-14:00
Бионеорганска хемија (152H1)
Предавања
 
12:00-14:00
Бионеорганска хемија (141B1)
Предавања
12:00
13:00 13:00-15:00
Увод у биохемију (408A1)
Теоријске вежбе
Студ. прог: БХ
13:00
14:00 14:00-16:00
Методе одвајања (312A1)
Предавања
14:00-15:00
Аналитичка хемија 1 (301A1)
Теоријске вежбе
Група: ПХ, ХЖС
14:00-17:00
Основи хемије атмосфере и загађујуће супстанце у ваздуху (511S1)
Предавања
14:00-16:00
Одабране области неорганске хемије (149A1)
Предавања
14:00
15:00   15:00-17:00
Одабране области примењене хемије (549A1)
Предавања
15:00
16:00   16:00-19:00
Историја хемије (611P1)
Предавања
(од четврте недеље)
 
17:00-20:00
Историја хемије (611P1)
Предавања
(прве три недеље)
  16:00
17:00     17:00-20:00
Филозофија природних наука (041P1)
Предавања
17:00-19:00
Примењена органска хемија (234A1)
Предавања
17:00
18:00     18:00
19:00       19:00
20:00           20:00

Генерисано: 03. 05. 2018. у 17:25:20