Распоред наставе за просторију: Учионица 249
Летњи семестар 2017/18.

  Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак  
8:00     8:00-10:00
Виши курс органске хемије (203B1)
Предавања
    8:00
9:00         9:00
10:00     10:00-13:00
Органске загађујуће супстанце (522S1)
Предавања
10:00-12:00
Методика наставе опште и неорганске хемије (601P1)
Предавања
10:00-13:00
Природни ресурси (524S1)
Предавања
10:00
11:00     11:00
12:00     12:00-16:00
Методика наставе опште и неорганске хемије (601P1)
Теоријске вежбе
12:00
13:00     13:00-15:00
Основи супрамолекулске хемије и нанохемије (236A1)
Предавања
  13:00
14:00   14:00-16:00
Одабрана поглавља из хемије природних производа (471B1)
Студијски истраживачки рад
14:00-16:00
Основи супрамолекулске хемије и нанохемије (236A1)
Предавања
14:00
15:00     15:00
16:00 16:00-19:00
Номенклатура у хемији (233A1)
Предавања
        16:00
17:00     17:00-19:00
Инструменталне методе у биохемији (434B1)
Предавања
17:00-19:00
Примењена биокатализа (436B1)
Предавања
17:00
18:00     18:00
19:00           19:00
20:00           20:00

Генерисано: 03. 05. 2018. у 17:25:20