Распоред наставе за 4. годину студијског програма Хемија животне средине
Зимски семестар 2017/18.

  Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак  
8:00 уч. 282, 8:00-10:00
Хемија вода и отпадних вода (513S1)
Предавања
уч. 282, 8:00-10:00
Хемија вода и отпадних вода (513S1)
Предавања
      8:00
9:00 лаб. 240, 9:00-15:00
Хемија вода и отпадних вода (513S1)
Лабораторијске вежбе
Група: 1, примарни термин, 12 студената
    9:00
10:00 уч. 282, 10:00-13:00
Биотехнологије у животној средини (415B1)
Предавања
 
лаб. 240, 11:00-17:00
Хемија вода и отпадних вода (513S1)
Лабораторијске вежбе
Група: 2
  уч. 282, 10:00-12:00
Загађивачи хране (514S1)
Предавања
  10:00
11:00 уч. 282, 11:00-13:00
Загађивачи хране (514S1)
Предавања
  11:00
12:00     12:00
13:00       13:00
14:00       14:00
15:00 лаб. 402, 15:00-20:00
Загађивачи хране (514S1)
Лабораторијске вежбе
лаб. 402, 15:00-19:00
Биотехнологије у животној средини (415B1)
Лабораторијске вежбе
(6 лабораторијских вежби)
    15:00
16:00     16:00
17:00       17:00
18:00       18:00
19:00         19:00
20:00           20:00

Генерисано: 07. 11. 2017. у 12:53:59