Распоред наставе за 4. годину студијског програма Хемија
Зимски семестар 2017/18.

  Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак  
8:00 СЗС, 8:00-10:00
Савремене инструменталне методе у аналитичкој хемији (313H1)
Предавања
 
лаб. 516, 8:00-14:00
Биохемија (409H1)
Лабораторијске вежбе
Група: 1
(вежбе се одржавају у 7 термина)
 
лаб. 508А, 9:00-13:00
Анализа реалних узорака (314H1)
Лабораторијске вежбе
Група: група 1
 
лаб. 485, 9:00-13:00
Аналитичка хемија у форензици (316H1)
Лабораторијске вежбе
Група: Група 1
 
лаб. 503, 9:00-13:00
Анализа хране (315H1)
Лабораторијске вежбе
Група: Група 1
 
лаб. 550, 10:00-14:00
Савремене инструменталне методе у аналитичкој хемији (313H1)
Лабораторијске вежбе
Група: 1
 
лаб. 417, 10:00-14:00
Органске синтезе 2 (212H1)
Лабораторијске вежбе
Група: А
лаб. 516, 8:00-13:00
Биохемија (409H1)
Лабораторијске вежбе
Група: 2
(вежбе се одржавају у 7 термина, додатних сат времена у другом термину, по договору)
 
РЛАБ, 8:00-11:00
Рачунарска хемија (112H1)
Теоријске вежбе
Група: Ц
 
лаб. 417, 9:00-13:00
Органске синтезе 2 (212H1)
Лабораторијске вежбе
Група: Б1
 
лаб. 422, 9:00-13:00
Органске синтезе 2 (212H1)
Лабораторијске вежбе
Група: Б2
 
лаб. 508А, 9:00-13:00
Анализа реалних узорака (314H1)
Лабораторијске вежбе
Група: група 2
  уч. 282, 8:00-10:00
Механизми неорганских реакција (133H1)
Предавања
 
уч. 279, 8:00-10:00
Аналитичка хемија у форензици (316H1)
Предавања
 
РЛАБ, 9:00-12:00
Рачунарска хемија (112H1)
Теоријске вежбе
Група: Б
 
лаб. 417, 9:00-13:00
Органске синтезе 2 (212H1)
Лабораторијске вежбе
Група: Д
 
лаб. 422, 9:00-13:00
Органске синтезе 2 (212H1)
Лабораторијске вежбе
Група: Ц
 
лаб. 503, 9:00-13:00
Анализа хране (315H1)
Лабораторијске вежбе
Група: Група 2
 
лаб. 485, 10:00-14:00
Аналитичка хемија у форензици (316H1)
Лабораторијске вежбе
Група: Група 2
 
лаб. 557, 10:00-14:00
Механизми неорганских реакција (133H1)
Лабораторијске вежбе
Група: Група 1
лаб. 516, 8:00-14:00
Биохемија (409H1)
Лабораторијске вежбе
Група: 3
(вежбе се одржавају у 7 термина)
 
РЛАБ, 9:00-13:00
Основи молекулског моделовања и хемијска информатика (235H1)
Теоријске вежбе
 
уч. 249, 12:00-14:00
Механизми неорганских реакција (133H1)
Предавања
 
лаб. 550, 12:00-16:00
Савремене инструменталне методе у аналитичкој хемији (313H1)
Лабораторијске вежбе
Група: 2
 
лаб. 503, 12:30-13:30
Анализа хране (315H1)
Предавања
 
МХА, 13:00-16:00
Биохемија (409H1)
Предавања
Група: стари студенти
 
РЛАБ, 13:00-15:00
Основи молекулског моделовања и хемијска информатика (235H1)
Предавања
 
лаб. 516, 14:00-20:00
Биохемија (409H1)
Лабораторијске вежбе
Група: 4
(вежбе се одржавају у 7 термина)
 
лаб. 417, 14:00-17:00
Органске синтезе 2 (212H1)
Лабораторијске вежбе
Група: Д
 
РЛАБ, 15:00-19:00
Механизми неорганских реакција (133H1)
Лабораторијске вежбе
 
лаб. 422, 15:00-18:00
Органске синтезе 2 (212H1)
Лабораторијске вежбе
Група: Ц
 
лаб. 557, 15:00-19:00
Механизми неорганских реакција (133H1)
Лабораторијске вежбе
Група: Група 2
 
ВХА, 19:00-21:00
Биохемија (409H1)
Колоквијуми
8:00
9:00   9:00
10:00 СЗС, 10:00-12:00
Рачунарска хемија (112H1)
Предавања
10:00
11:00 11:00
12:00 РЛАБ, 12:00-15:00
Рачунарска хемија (112H1)
Теоријске вежбе
Група: А
 
лаб. 417, 12:00-15:00
Органске синтезе 2 (212H1)
Лабораторијске вежбе
Група: Б1
 
лаб. 422, 12:00-15:00
Органске синтезе 2 (212H1)
Лабораторијске вежбе
Група: Б2
12:00
13:00 МХА, 13:00-15:00
Органске синтезе 2 (212H1)
Предавања
 
лаб. 422, 14:00-19:00
Школски огледи у настави хемије 1 (238P1)
Лабораторијске вежбе
 
лаб. 417, 15:00-18:00
Органске синтезе 2 (212H1)
Лабораторијске вежбе
Група: А
 
РЛАБ, 16:00-19:00
Рачунарска хемија (112H1)
Теоријске вежбе
Група: Д
 
уч. 282, 16:00-18:00
Аналитичка хемија у форензици (316H1)
Предавања
13:00
14:00 МХА, 14:00-16:00
Биохемија (409H1)
Предавања
 
лаб. 516, 14:00-16:00
Биохемија (409H1)
Теоријске вежбе
Група: стари студенти
СЗС, 14:00-16:00
Рачунарска хемија (112H1)
Предавања
14:00
15:00 ВХА, 15:00-16:00
Биохемија (409H1)
Предавања
15:00
16:00   СЗС, 16:00-18:00
Анализа реалних узорака (314H1)
Предавања
уч. 249, 16:00-19:00
Анализа хране (315H1)
Предавања
 
СЗС, 16:00-18:00
Савремене инструменталне методе у аналитичкој хемији (313H1)
Предавања
 
уч. 316, 16:00-18:00
Анализа реалних узорака (314H1)
Предавања
 
уч. 282, 17:00-19:00
Основи молекулског моделовања и хемијска информатика (235H1)
Предавања
16:00
17:00 ВХА, 17:00-19:00
Школски огледи у настави хемије 1 (238P1)
Предавања
17:00
18:00   18:00
19:00         19:00
20:00         20:00

Генерисано: 07. 11. 2017. у 12:53:59