Распоред наставе за 2. годину студијског програма Хемија
Летњи семестар 2016/17.

  Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак  
8:00 ВХА, 8:00-10:00
Органска хемија (200A1)
Предавања
лаб. 550, 8:00-14:00
Аналитичка хемија 3 (303H1)
Лабораторијске вежбе
Група: ХЕ4
 
лаб. 473, 9:00-13:00
Практикум из органске хемије (200E1)
Лабораторијске вежбе
Група: ХЕ6 - алтернативни термин у случају већег броја студената
 
лаб. 263, 11:00-14:00
Физичка хемија 2 (022H1)
Лабораторијске вежбе
Група: ХЕ2
ВХА, 8:00-10:00
Органска хемија (200A1)
Предавања
МХА, 8:00-10:00
Аналитичка хемија 3 (303H1)
Предавања
  8:00
9:00 лаб. 550, 9:00-15:00
Аналитичка хемија 3 (303H1)
Лабораторијске вежбе
Група: ХЕ1
 
лаб. 473, 9:00-13:00
Практикум из органске хемије (200E1)
Лабораторијске вежбе
Група: ХЕ2
 
лаб. 473, 14:00-18:00
Практикум из органске хемије (200E1)
Лабораторијске вежбе
Група: ХЕ4
 
лаб. 516, 17:00-19:00
Увод у биохемију (408A1)
Лабораторијске вежбе
9:00
10:00 лаб. 550, 10:00-16:00
Аналитичка хемија 3 (303H1)
Лабораторијске вежбе
Група: ХЕ3
 
лаб. 473, 10:00-14:00
Практикум из органске хемије (200E1)
Лабораторијске вежбе
Група: ХЕ1
МХА, 10:00-12:00
Физичка хемија 2 (022H1)
Предавања
  10:00
11:00 МХА, 11:00-12:00
Физичка хемија 2 (022H1)
Предавања
11:00
12:00 лаб. 473, 12:00-13:00
Органска хемија (200A1)
Теоријске вежбе
Група: ХЕ1 и ХЕ2
лаб. 550, 12:00-18:00
Аналитичка хемија 3 (303H1)
Лабораторијске вежбе
Група: ХЕ2
 
лаб. 473, 12:00-13:00
Органска хемија (200A1)
Теоријске вежбе
Група: ХЕ3 и ХЕ4
 
лаб. 473, 13:00-17:00
Практикум из органске хемије (200E1)
Лабораторијске вежбе
Група: ХЕ3
 
лаб. 263, 14:00-17:00
Физичка хемија 2 (022H1)
Лабораторијске вежбе
Група: ХЕ4
 
ВПШ 11, 15:00-18:00
Педагогија (043P1)
12:00
13:00 лаб. 473, 13:00-14:00
Органска хемија (200A1)
Теоријске вежбе
Група: ХЕ5 и ХЕ6 - алтернативни термин у случају већег броја студената
13:00
14:00 ВХА, 14:00-15:00
Аналитичка хемија 3 (303H1)
Предавања
уч. 279, 14:00-15:00
Увод у биохемију (408A1)
Теоријске вежбе
Група: 1
14:00
15:00 лаб. 263, 15:00-18:00
Физичка хемија 2 (022H1)
Лабораторијске вежбе
Група: ХЕ3
 
МХА, 16:00-17:00
Увод у биохемију (408A1)
Предавања
лаб. 473, 15:00-19:00
Практикум из органске хемије (200E1)
Лабораторијске вежбе
Група: ХЕ5 - алтернативни термин у случају већег броја студената
 
уч. 279, 15:00-16:00
Увод у биохемију (408A1)
Теоријске вежбе
Група: 2
 
уч. 279, 16:00-17:00
Увод у биохемију (408A1)
Теоријске вежбе
Група: 3
 
лаб. 263, 16:00-19:00
Физичка хемија 2 (022H1)
Лабораторијске вежбе
Група: ХЕ1
15:00
16:00 ВХА, 16:00-19:00
Основи координационе хемије (121A1)
Предавања
 
уч. 249, 16:00-19:00
Номенклатура у хемији (233A1)
Предавања
 
РЛАБ, 16:00-19:00
Обрада резултата мерења (311A1)
Предавања
Група: 1
 
лаб. 402, 16:00-20:00
Увод у биохемију (408A1)
Лабораторијске вежбе
Група: 1, 2
16:00
17:00 17:00
18:00     18:00
19:00         19:00
20:00           20:00

Генерисано: 26. 04. 2017. у 13:48:41