Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet Srpski - cirilica ЋИР   English ENG

Pocetna Početna strana   Mapa Mapa sajta   Linkovi Linkovi       Portali:   Zaposleni Za zaposlene   Studenti Za studente   WebMail WebMail

KATEDRA ZA PRIMENJENU HEMIJU

O Fakultetu
Katedre i centri
Studije
Upis na Fakultet
Novosti
Zbirka velikana
srpske hemije
Studentske organizacije
Interne strane

Pretraga Pretraga sajta:

O Katedri Zaposleni Laboratorije
i oprema
Nastava i bodovi Projekti
Naučno-stručne
publikacije
Za predavanja
i vežbe
Poslediplomci
i doktoranti
Linkovi Da li ste znali?

Organska geohemija

Savremeni svet, a i dalji tehnološki napredak je nemoguće zamisliti bez klasičnih energenata kao što su nafta, ugalj i gas. Organska geohemija se bavi, kako proučavanjem organske supstance Zemljine kore koja je preteča ovih energenata, tako i samih energenata i posledica njihove eksploatacije po životnu sredinu. U okviru ovih istraživanja, ispituju se promene organske supstance pri nastanku ležišta bituminoznih škriljaca i ugljeva, izučavaju se sedimentacioni procesi i sredina u kojima se sedimentacija odvija, razvijaju i koriste različiti metodi za karakterizaciju organske supstance Zemljine kore. Izučavaju se interakcije organske i neorganske supstance, procesi transformacije organskih jedinjenja u toku migracije kroz različite sredine, ali se, naravno, i direktno proučavaju bituminozni škriljci, nafta i ugljevi. Najvažnija praktična primena saznanja dobijenih u ovim istraživanjima se svakako nalazi u mogućem prognoziranju ležišta nafte, uglja i prirodnog gasa u našoj zemlji, kao i prognoza njihovog sastava i kvaliteta.

Rafinerija   Proizvodi od naftnih derivata
Rafinerija   Proizvodi od naftnih derivata
© Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet