Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

КАТЕДРА ЗА ПРИМЕЊЕНУ ХЕМИЈУ

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

О Катедри Запослени Лабораторије
и опрема
Настава и бодови Пројекти
Научно-стручне
публикације
За предавања
и вежбе
Последипломци
и докторанти
Линкови Да ли сте знали?

Хемија животне средине

Мултидисциплинарна област која захтева знања из практично свих области класичне хемије, а у савременом свету има велику важност јесте хемија животне средине. Деструктивно деловање савременог начина живљења сада већ више милијарди људи на Земљи, доводи у питање даљи опстанак глобалног екосистема, у коме могу да наступе, уколико већ и не наступају, такве промене које ће угрозити опстанак човека на Земљи. Проучавајући процесе који се одвијају у ваздуху, водама и земљишту, могуће је бавити се распростирањем и трансформацијом загађивача у водама и седиментима, расподелом тешких метала у воденим седиментима и при процесу пречишћавања отпадних вода, хемијским равнотежама у водама, еутрофикационим процесима, екохемијском улогом и структуром хуминских супстанци, геоекохемијском карактеризацијом алувијалних седимената, органским загађивачима седимената, процесима загађивања, пречишћавања и самопречишћавања екосистема, испитивањем транспорта, акумулације и мобилизације тешких метала у површинским и подземним водама, седиментним формацијама и у земљишту, као и применом статистичких метода у хемији животне средине.

Гејзир   Еутрофикација реке
Гејзир   Загађење - еутрофикација реке
© Универзитет у Београду - Хемијски факултет