Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet Srpski - cirilica ЋИР   English ENG

Pocetna Početna strana   Mapa Mapa sajta   Linkovi Linkovi       Portali:   Zaposleni Za zaposlene   Studenti Za studente   WebMail WebMail

BIBLIOTEKA HEMIJSKOG FAKULTETA

O Fakultetu
Katedre i centri
Studije
Upis na Fakultet
Novosti
Zbirka velikana
srpske hemije
Studentske organizacije
Interne strane

Pretraga Pretraga sajta:

[Najstarija izdanja]

Smatra se da je Biblioteka Hemijskog fakulteta nastala 1869. godine, kada je kupljeno prvih sedam knjiga i uvedeno u Knjigu inventara, iako se na knjige iz hemije nailazilo i ranije, jer se na Liceju još 1839. godine predavala hemija, a 1853. osnovana je Katedra za hemiju i hemijsku tehnologiju. Prve knjige su bile iz analitičke hemije, metalurgije i tehnologije a kasnije iz organske i neorganske hemije.

Biblioteka u svojim fondovima danas ima preko 100 000 bibliotečkih jedinica. Od toga je najveći broj stranih serijskih publikacija, udžbenička i priručna literatura iz hemije koja služi za održavanje nastave. Osim ove, bilioteka poseduje i određen broj enciklopedija, rečnika i zbornika.

Najstarija serijska publikacija je Annalen der Chemie (Liebigs Annalen der Chemie), Weinheim, iz 1832. godine, a najstarija knjiga Bruno Kerl, Metalurgische Probirkunst, Leipzig, iz 1866. godine.

[Udzbenici i druge knjige]

Biblioteka čuva po jedan primerak diplomskih specijalističkih i master radova, magistarskih i doktorskih teza. Ima autorski katalog serijskih i monografskih publikacija, doktorskih i magistarskih teza, specijalističkih, master i diplomskih radova, topografski katalog serijskih publikacija i predmetni katalog monografskih publikacija i master radova.

Fondovi Biblioteke su smešteni u dve prostorije i u ormarićima u hodnicima Fakulteta, i zauzimaju 1205 polica i 1364,84 metara. Biblioteka ima četiri računara, dva štampača i jedan aparat za fotokopiranje. Korisnici biblioteke su, kako studenti, nastavnici i zaposleni Hemijskog fakulteta, tako i studenti i nastavnici sa ostalih Fakulteta i Instituta iz zemlje, učenici osnovnih i srednjih škola, zaposleni u privredi i svi ostali građani.

Biblioteka ima veoma razvijenu međubibliotečku saradnju sa svim bibliotekama u zemlji, a i sa pojedinim bibliotekama iz zemalja u okruženju, kao što su "Jozef Štefan" iz Ljubljane, Hemijski odsek PMF Sveučilišta u Zagrebu, itd.

[Biblioteka HF za istrazivace]

Biblioteka nije u KOBIS sistemu, ali je interna baza podataka u izradi. Biblioteka je deo Konzorcijuma biblioteka Srbije za objedinjenu nabavku stranih serijskih publikacija (KOBSON), tako da je korisnicima Biblioteke dostupno preko 35 000 naslova, odnosno 22 izdavača i servisa. Biblioteka je u sistemu akademske mreže biblioteka Univerziteta u Beogradu te, putem nje ima pristup globalnoj računarskoj mreži - Internetu.

Putem Interneta Biblioteka ostvaruje saradnju sa Narodnom bibliotekom Srbije, koja je nadležna za primenu zakonskih propisa, i sa Univerzitetskom bibliotekom "Svetozar Marković", koja je nadležna za primenu stručnih bibliotekarskih standarda u radu Biblioteke. Biblioteka je upisana u Registar biblioteka Privrednog suda u Beogradu, broj prijave 06-218/31 od 11. 04. 1997. godine, a njen rad je regulisan Pravilnikom o poslovanju Biblioteke.

Biblioteka ima 80 čitaoničkih mesta. U Biblioteci rade četiri bibliotečka radnika.

Radno vreme Biblioteke je celodnevno, pet dana u nedelji.

Telefon:   011/32-82-583,   011/3336-700,   lokal: 700
e-mail:   biblioteka@chem.bg.ac.rs

[Biblioteka HF za studente]

© Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet